Стакло


stakleni_gelender1

Стаклените гелендери се дел од секој современ објект. Примената на стаклените огради почнува во екстериерот, а денеска е видно застапена и во ентериерот.
Изработени се со висококвалитетно стакло, кое може да биде во повеќе бои и дебелина по избор.