Alumil M11500


Alumil - M11500

M11500 е комплетен систем за прозори и врати, вклучувајќи и влезни врати со висок ниво на термичка изолација. Благодарение на разновидноста и изборот на профили дава можност за креирање на безбројни решенија за сите можни ситуации и ги нуди следниве предности:

 • Разновиден дизајн (заоблен, рамен, аголен, класичен) со кој можат да се искомбинираат сите можни типологии
 • Користи скриен појас за повеќе природна светлина.
 • Окретно-навални прозори не само со стандардиот Еуро жлеб, туку и со ПВЦ жлеб за WK3 за заштита од кражби.
 • Изработка на влезни врати
 • Изработка на хоризонтални и вертикални пивот прозори и врати
 • Нуди алтернативи за било кој архитектонски дизајн

Технички карактеристики:
 • Длабочина на рамка 76,5 mm
 • Длабочина на крило 84 mm
 • Минимална видлива ширина 104,2 - 137 mm
 • Носивост на механизмот за крило 130 kg
 • Максимална дебелина на стакло 64 mm
 • Максимална дебелина на ѕидот 1,4 - 2,0 mm
 • Uf oд 1,58 до 2,12 W/(m²K)
 • Tермичка изолација : 34 - 38 mm полимид