Salamander 3D


Salamder 3D

Направете ексклузивен дизајн

Со конструкциска длабочина од 76mm, атрактивниот 3Д Саламандер профил за прозорец не е само визуелно задоволство за секој дизајн за прозорец туку исто така ја отвора просторијата и овозможува поголем влез на светлина што представува еден од најбитните фактори за корисникот.

Направен од 3 слоја за заштита, Саламандер прозорскиот систем дава највисока термичка, звучна изолација и дополнителна заштита од кражби.

Саламандер 3Д системот е комбинација од софистициран дизајн и последната технологија за изработка на профили. Нивната високо мазна површина ги прави лесни за одржување, а пак квалитетот на материјалите од кои е изработен им дава супериорен животен век и отпорност на сите климатски услови.

Технички карактеристики:
  • 5-Коморен профил
  • Централно прицврстување
  • Конструкциска длабочина: 76 mm
  • До Uw = 0.83 W/(m²K)
  • Стакло до 48 mm
  • Звучна изолација: до 46 dB
  • Заштита од кражби класа 2
  • Можни места за инсталација: Странично и долно висечки прозор, со горно отворање и целосно отворање на прозор